ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ความลับของชีวิตผู้แต่ง พันธ์ สังหยด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ยิปซี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003643
เลข ISBN 9786163012241
ปีที่นำเข้า 2014-07-24
จำนวนหน้า 162
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงพระสหัสสนัยในมุมหนึ่ง เฉพาะส่วนที่เป็นโลกียธรรม อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น เป็นโครงสร้างซึ้งผู้คนทั่วไปเป็นอันมากสามารถรับและนำไปใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติได้เป็นการอธิบายวางโครงสร้างเพื่อความเข้าใจพระธรรมอย่างกว้างขวางในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญญาในการมองโลกและชีวิตอย่างมากเมื่ออบรมบ่มอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้น ก็จะได้รับฟังพระธรรมในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นไปและได้เป็นพื้นในการส่องให้มองเห็นพระธรรมในมุมอื่นๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178