ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> แผนที่ภาวนาผู้แต่ง สุภีร์ ทุมทอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002095
เลข ISBN 9789743079849
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 100
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เกิดจากการถอดคำบรรยายธรรมโดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง เรื่อง "สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก" ซึ่งสำหรับการบรรยายในชุดนี้ ผู้บรรยายได้เลือกสรรสาระธรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็น ที่ทุกท่านควรมีโอกาสได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.12.157