ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> เจาะลึก CU-BESTผู้แต่ง โดย The Mentor
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001336
เลข ISBN 9789743894091
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 402
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด CU-BEST เป็นชื่อย่อมาจาก Chulalongkorn University Business Entrance Scholastic Test เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวัดความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมก่อนจะมี CU-BEST นั้น เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าจะต้องสอบ GMAT แต่สำหรับ CU-BEST นั้น ทีมบริหารระดับเกจิอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้พัฒนามาจาก GMAT และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบัณฑิตไทยที่จะต้องผ่านการทดสอบใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ล้วนๆ และส่วนที่เป็นกาวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196