ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รวมกฏหมายเศรษฐกิจผู้แต่ง อ.สมชาย บำรุงทรัพย์ อ.ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001339
เลข ISBN 9789743895678
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 682
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือรวมกฏหมายเศรษฐกิจเล่มนี้ ได้รวบรวมกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายหลัก จำนวนกว่า 25 ฉบับ เป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198