ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> เทิด ธ มหาราช ครองไทย ๖๐ ปีผู้แต่ง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001610
เลข ISBN 9789743897085
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 173
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 นี้ จึงได้จัดทำหนังสือ เทิด ธ มหาราช ครองไทย 60 ปี ขึ้นเพื่อสดุดีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก โดยเนื้อหาภายในเล่มจะกล่าวถึงพระราชพิธีอันสำคัญที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบทุกวาระ อันแสดงได้ถึงความยิ่งใหญ่แห่งการสืบราชบัลลังก์ขององค์พระมหากษัตริย์ไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.112.172