ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> ประเพณีไทย ๔ ภาค
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ฐิติรัตน์ เกิดหาญ, คามินทีม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001864
เลข ISBN 9789743898051
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 249
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ประเพณีที่ดีงามทั้ง 4 ภาคของไทย เช่น ประเพณีทานหลัวผิงไฟพระเจ้าของภาคเหนือ ประเพณีบุญคูณลานของภาคอีสาน ประเพณีรับบัวของภาคกลาง และประเพณีสารทเดือนสิบของภาคใต้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีที่น่าสนใจ และน่าศึกษาไว้เป็นความรู้อย่างยิ่ง โดยมีภาพประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน สามารถเข้าใจและเห็นถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95