ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ศาสนาฮินดูผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง ศาสนาฮินดู
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001693
เลข ISBN 9789745379787
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 235
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาหลักของชนชาติอินเดีย ในเรื่องของกำเนิด สิ่งสูงสุด คำสอนสำคัญ ลักษณะการดำเนินชีวิตของศาสนิก พิธีกรรม เทศกาล นิกาย และพัฒนาการของศาสนานี้ในแต่ละยุค เหมาะสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความเชื่อ วิถีชีวิต และจิตวิทยาสังคมของชาวฮินดู
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178