ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เขียนแบบช่างไฟฟ้า 1ผู้แต่ง อ.นภัทร วัจนเทพินทร์ อ.ไชยยันต์ บุญมี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001416
เลข ISBN 9789748515052
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 229
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและกรมอาชีวศึกษา ใช้ ศึกษาและฝึกเขียนแบบไฟฟ้า ระดับพื้นฐานถึงระดับเขียนแบบผังไฟฟ้าในอาคารได้ โดยอาศัยสัญลักษณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานอเมริกา ANSI เป็นหลัก เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจากหนังสือต่างประเทศและในประเทศหลายเล่ม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.50.33