ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพผู้แต่ง นางฉันทิพท์ ลีลิตธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001558
เลข ISBN 9789749117279
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 341
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.132.225