ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> อินเดีย อดีต-ปัจจุบันผู้แต่ง สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001735
เลข ISBN 9879749934623
ปีที่นำเข้า 2008-10-07
จำนวนหน้า 336
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด อินเดีย : อินเดีย-ปัจจุบัน เป็นตำราที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์อนุทวีปอินเดีย ตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ สมัยพระเวท สมัยมหากาพย์ ราชวงศ์โมริยะ ราชวงศ์คุปตะ ราชวงศ์โมกุล สมัยการปกครองของอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม การกู้เอกราช ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังเอกราช และเหตุการณ์ปัจจุบันของอินเดีย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมอินเดียอันหลากหลายและสลับซับซ้อน รวมทั้งระบบการเมืองการปกครอง ที่ทำให้อินเดียได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนแนวโน้มความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 21
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.118.27