ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> การละเล่นพื้นบ้านไทยผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001722
เลข ISBN 9786162130755
ปีที่นำเข้า 2007-12-10
จำนวนหน้า 161
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น เป็นการละเล่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้รับการตกทอดต่อกันมาเป็นทอดๆ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการละเล่นพื้นบ้านไทยถึง 51 ชนิด เพื่อให้เยาวชนไทยได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างเอาไว้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206