ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง อาณัติ อนันตภาค
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ยิปซี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003741
เลข ISBN 9786163012418
ปีที่นำเข้า 2014-07-25
จำนวนหน้า 276
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด อินโดนีเซีย นับเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสำคัญและมีบทบาทไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศใดๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกและเช่นกันก็เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากมายแห่งหนึ่งของโลกด้วยอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์ของตนเองยาวนานและเป็นประเทศที่สำคัญสำหรับภูมิภาคนี้มานับแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน หากนับกันที่หลักฐานทางโบราณคดีแล้ว การพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า “มนุษย์ชวา” ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ที่เกาะชวาก็ย่อมยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอินโดนีเซียแม้จะเป็น ประเทศหมู่เกาะหากแต่ก็เป็นประเทศที่มีมนุษย์อาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน แต่หากหันไปมองกันที่ชื่อเสียงของอาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรโบราณที่ถูกกล่าวถึงในฐานะประเทศสมาพันธ์ผู้ทรงอำนาจทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ได้รับการพิสูจน์และมีหลักฐานมากมายว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตราก็ย่อมยืนยันให้เห็นถึงพัฒนาการด้านวิทยาการและศิลปวัฒนธรรม ของอินโดนีเซียว่าทรงอำนาจและสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานเพียงใดหรือหากเราย้อนกลับไปดูศาสนสถานระบือนามอย่าง “บูโรพุทโธ” หรือ “บูโรบูโด” ในสำเนียงของชาวอินโดนีเซียด้วยแล้ว โบราณสถานอันทรงค่าแห่งนี้ก็ยืนยันให้เราต้องเริ่มหันมาสนใจว่า แม้ประเทศนี้จะตั้งอยู่ในรูปของหมู่เกาะแต่ก็เป็นหมู่เกาะที่ก้าวหน้าและมีค่าเกินกว่าจะมองข้ามในแง่ของความเป็น อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตยังไม่นับรวม หมู่เกาะเครื่องเทศในนามของหมู่เกาะโมลุกกะ ที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญก่อให้เกิดการ เดินเรือเพื่อแสวงหาเครื่องเทศของชาติตะวันตก อันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงและการรุกล้ำในนามของการล่าอาณานิคมของโลก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.201.191