ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> สงบเย็นและเป็นประโยชน์ผู้แต่ง พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002140
เลข ISBN 9786165151009
ปีที่นำเข้า 2012-10-22
จำนวนหน้า 144
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ชีวิตลุ่มลึกได้ก็เพราะมีปัญญาฉันใดจิตใจกว้างขวางได้ก็เพราะมีเมตตาฉันนั้นปัญญาและเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีชวิตที่ดีงาม สมกับที่ท่านอาจาร์ยพุทธทาสเคยกล่าวว่า ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สามารถเข้าถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95