ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> มารยาทยุคใหม่ผู้แต่ง ทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02003314
เลข ISBN 9786165154758
ปีที่นำเข้า 2014-02-10
จำนวนหน้า 258
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด โดยทั่วไปคนไทยเราได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักการมี “มารยาท”กันตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก มารยาทดังว่านั้น ก็คือการปฏิบัติตนให้มีกิริยาวาจาที่สุภาเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สมัยก่อนใช้เป็นกรอบที่รู้กันว่า หากผู้ใดปฏิบัติตัวได้อย่างมีมารยาท ผู้นั้นก็ย่อม อยู่ในสังคมได้อย่างไม่เป็นที่ครหา ทั้งยังจะได้รับความเมตตาเอ็นดู ให้การสนับสนุนในทางที่เจริญขึ้นด้วยซ้ำทว่ายุคสมัยได้ล่วงเลยเปลี่ยนผ่าน เพียงแค่ได้ยินคำว่า “มารยาท”ก็ให้รู้สึกถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันเสียแล้ว แม้ในวัยผู้ใหญ่เองก็เถอะ เพราะธรรมชาติของคนเรามักกระทำสิ่งที่ตามใจตนเป็นลำดับต้นๆ ครั้นเมื่อนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่ทำอาจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน เมื่อนั้นความยับยั้งชั่งใจ ไตร่ตรอง คิดก่อนทำ นั้นจึงจะตามมา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198