ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่นผู้แต่ง ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
สำนักพิมพ์ ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002118
เลข ISBN 9789741662302
ปีที่นำเข้า 2012-08-03
จำนวนหน้า 403
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ในช่วงชีวิตการทำงานด้านทันตกรรมสำหรับเด็กของข้าพเจ้า ซึ่งเน้นงานป้องกันเป็นหลักข้าพเจ้าได้ใช้วิทยาการซึ่งได้มีการค้นพบมาใช้ในการปฏิบัติงานและได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้าพเจ้าดูแลเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพช่องปากสมบูรณ์ หล่อหลอมให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในทันตกรรมป้องกันมาก......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.209.138