ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> ถอดรหัสชีวิต โลก และธรรมผู้แต่ง ปัญญานันโท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02002097
เลข ISBN 9789743128769
ปีที่นำเข้า 2011-09-29
จำนวนหน้า 100
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เรื่องของจักรวาล โลก และมนุษย์นั้น เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน ยากที่จะเข้าใจ นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจและพยายามศึกษาวิจัยกันตลอดมา แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมอันแท้จริงได้ หลายๆ ทฤษฎีก็ยังถูกโต้แย้งโดยนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง หรือไม่เป็นที่ยอมรับกัน... เมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว…เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้เสด็จออกผนวชเพื่อแสวงหาสัจธรรม พระองค์ได้ทรงทดลองใช้วิธีการต่างๆ เพื่อค้นคว้าหาสัจธรรมอย่างจริงจัง เป็นเวลาถึง 6 ปี จึงทรงค้นพบสัจธรรมเกี่ยวกับจักรวาล โลก และมนุษย์ ซึ่งอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า "ชีวิต โลก และธรรม" พระองค์ได้ทรงประกาศตนเป็นพระอรหันต์ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง แล้วทรงประกาศสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบต่อชาวโลก... บทความที่ถูกคัดสรรนำมารวมไว้ในเล่มนี้จะเป็นการ "ถอดรหัสชีวิต โลก และธรรม" ที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ "ชีวิต โลก และธรรม" มากยิ่งขึ้น ทั้งในทางพุทธศาสนา และทางวิทยาศาสตร์ จากผู้เขียนที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติมาเป็นเวลานาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95