ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ เล่ม.2ผู้แต่ง รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001395
เลข ISBN 9789743893148
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 555
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.9.151