ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> สุภาษิตไทย ฉบับสมบูรณ์ผู้แต่ง อุทัย ไชยานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001462
เลข ISBN 9789743893636
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 179
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด สำนวนไทย ประกอบด้วย คำสุภาษิต คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย คำเหล่านี้เกิดจากการพูดจากันของคนเก่าที่ผ่านกาลเวลามานานพอสมควร บางที มีความหมายอื่นอยู่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.201.191