ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1ผู้แต่ง อ.สรายุธ ทองกอบเหมือน อ.นภัทร วัจนเทพินทร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001390
เลข ISBN 9789743893803
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 285
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ระดับปริญญาตรี โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงทฤษฎีอนุกรมตัวแปรเชิงซ้อน และการนำมาใช้ในการวิเคราะห์เวคเตอร์ รวมทั้งทฤษฎีอนุกรมยูเรียร์และการนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการวบรวมข้อมูลจะใช้ภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178