ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผู้แต่ง อ.สมหมาย อินทร์พลับ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001402
เลข ISBN 9789743894121
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 391
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การเขียนแบบ 2 มิติ มี 8 บทเรียน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการเขียนแบบ 2 มิติ การแก้ไขงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด การพิมพ์หรือพล็อต การให้รายละเอียดในงานเขียนแบบ ส่วนที่ 2 การเขียนแบบ 3 มิติ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างงาน 3 มิติ(3D Solid) ตั้งแต่เริ่มต้นการสเก็ตซ์ การเพิ่มความหนา หรือการสร้างรูปทรงด้วยวิธีต่างๆ การสร้างภาพฉายจากงาน 3 มิติ การประกอบและการแยกชิ้นงาน 3 มิติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198