ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001340
เลข ISBN 9789743894725
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 150
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจความหมายของคำว่าครอบครัว การวางแผนครอบครัว พัฒนาการของมนุษย์ เพศศึกษา การพัฒนาการทางเพศ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต ตลอดจนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยา การใช้ยาในสภาวะต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206