ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง ไทย -- การเมืองและการปกครอง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001655
เลข ISBN 9789743896637
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 281
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.9.151