ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ผู้แต่ง อ.สมชาย บำรุงทรัพย์ อ.ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง ประมวลกฏหมาย
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001614
เลข ISBN 9789743896842
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 180
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับปรับปรุง) เล่ม่นี้ผู้จัดทำมีแรงบันดาลใจมาจากบรรดาลูกศิษย์ และเพื่อนร่วมงานที่ต้องการมีประมวลกฎหมายอาญาไว้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหาความรู้ และใช้ประกอบการทำงานต่างๆ ผู้จัดทำได้จัดทำเป็นตำราเล่มเล็ก ทั้งนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการศึกษา ง่ายแก่การพกพา ราคาหมาะสมแก่การซื้อหานำไปใช้และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่ต้องการมีตำราเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และได้มาตรฐาน ไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.68.118