ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> มหาราชชาติไทย(ฉบับการ์ตูน)ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง ไทย -- ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ กษัตริย์ผู้ครองนคร
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001731
เลข ISBN 9789743897351
ปีที่นำเข้า 2007-12-10
จำนวนหน้า 234
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด ประวัติศาสตร์ไทยเริ่มมีการบันทึกเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนในสมัยสุโขทัยหรือราว ๗๕๐ ปีที่ผ่านมา กว่าจะถึงวันนี้ เรามีกษัตริย์มากมายหลายพระองค์ที่ได้สร้างคุณประดยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และหากพระมหากษัตริย์องค์ใดมีพระเกียรติคุณ พระบรมเดชาบุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถมากเป็นพิเศษ ก็จะได้รับการถวายพระเกียรติคุณอย่างสูงสุดจากปวงชนชาวไทยว่าเป็น มหาราช หมายถึง พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระราชสมัญญานามเป็นมหาราชของไทยนั้นมีด้วยกัน ๖ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระปิยมหาราช...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206