ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> เงาะป่า(ฉบับการ์ตูน)ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง นิทาน วรรณคดีไทย
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001723
เลข ISBN 9789743897757
ปีที่นำเข้า 2007-12-10
จำนวนหน้า 158
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด เงาะป่าเป็นเรื่องของชนเผ่าซาไก บอกเล่าความรักที่ไม่สมหวังของหนุ่มสาว และการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง จึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจ ซึ่งแฝงไว้ด้วยแง่คิดที่เป็นประโยชน์ จึงเชื่อว่าผู้อ่านจะเลือกรับในสิ่งที่เป็นคุณและเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นโทษ แง่คิดสำคัญที่แฝงไว้ในเรื่อง เช่น การแต่งงานอันเกิดขึ้นจากการบังคับ มิใช่ความสมัครใจ อาจลงเอยด้วยความผิดหวังแก่ทุกๆฝ่าย ดังสุภาษิตที่ว่า ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดในเรื่องการดำรงชีวิตอย่างมีสติ พิจารณาด้วยความรอบคอบ ปัญหาทุกอย่างย่อมแก้ไขได้ด้วยสันติวิธี และความกตัญญูกตเวที ที่ผู้เป็นลูกย่อมทำทุกอย่างเพื่อบุพการี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196