ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> 108 คำไทยที่มักใช้ผิด(ฉบับการ์ตูน)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ผศ. ธนู ทดแทนคุณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001291
เลข ISBN 9789743897979
ปีที่นำเข้า 2008-04-10
จำนวนหน้า 348
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาภายในเล่มนี้ได้คัดสรรคำไทยในชีวิตประจำวันที่มักใช้ผิดจำนวน 108 คำ นำเสนอโดยเปรียบเทียบคำที่เขียนถูกและเขียนผิดให้เห็นอย่างชัดเจน มีคำอ่าน ชนิดของคำ ที่มาหรือรากคำ มีคำแปลความหมาย รวมทั้งอธิบายการใช้คำแต่ละคำ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ในคำนั้น ๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196