ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> รวมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001766
เลข ISBN 9789743898112
ปีที่นำเข้า 2009-05-06
จำนวนหน้า 341
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด รวมภาพพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประวัติพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ความหมายของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรรษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 เนื้อหาเรียบเรียงอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน เป็นบันทึกประวัติศาสตร์อีกเล่มที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39