ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> Open Source DBMS : PostgreSQLผู้แต่ง วิสุทธิ์ แซ่ตั้ง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001024
เลข ISBN 9789744430083
ปีที่นำเข้า 2006-06-20
จำนวนหน้า 275
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่สนใจสามารถอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้ เพราะได้อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด โดยเน้นให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องและ ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองอี-อาร์ นอร์มัลไลเซชัน ภาษาเอสคิวแอล (SQL) การออกแบบและตัวอย่างการออกแบบระบบฐานข้อมูล ทรานแซคชันและการควบคุมการทำงานพร้อมกัน การ กู้คืน รวมทั้งแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196