ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor Professional (ฉบับมืออาชีพ)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ สมชาย ชูแก้ว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001162
เลข ISBN 9789744430601
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 294
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบ (CAD) โปรแกรมหนึ่ง ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างงานออกแบบ 3 มิติในอนาคต มีความสามารถในการจำลองการทำงานเพื่อหาข้อผิดพลาดในการออกแบบ สามารถนำชิ้นงานที่ออกแบบไปวิเคราะห์ CAE ด้วยวิธีทาง ไฟไนต์อิลิเมนต์ สร้างแม่พิมพ์ด้วย CAM และสร้างต้นแบบด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototyping ดังนั้นจึงสามารถถ่ายทอดจินตนาการของผู้ออกแบบได้ชัดเจนและสวยงาม รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเสมือนชิ้นงานจริง ง่ายต่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านการออกแบบ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน CAD ใด ๆ มาก่อน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.154