ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> สื่อสารมวลชนเพื่องานส่งเสริมผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สมพงษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การสื่อสาร สื่อมวลชน
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001696
เลข ISBN 9789745338180
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 243
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน และงานส่งเสริม กล่าวถึงความหมายของสื่อสารมวลชนและงานส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ทางด้านต่าง ๆ แบบจำลองการสื่อสารมวลชนการสื่อสารมวลชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตอนที่ 2 เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวการใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ กล่าวถึงการวางแผนการออกแบบและการใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจกบทบาทการสื่อสารในการพัฒนาทางด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเกษตร งานสาธารณสุข งานวางแผนครอบครัว เป็นต้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.201.191