ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ



ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง พลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001775
เลข ISBN 9789745374362
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 226
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด "พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ" ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นพลังงานนิวเคลียร์ การทำงานของปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า ความปลอดภัยและเหตุขัดข้องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การรับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมถึงนิวเคลียร์เทคโนโลยีในปัจจุบันที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178