ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001694
เลข ISBN 9789745375826
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 564
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ตำราสเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาหลักเบื้องต้น การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี สเปกโทรโฟโตเมทรี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี เอกซ์เรย์สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สนใจ ในการวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206