ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อนวิธีมาร์แชลล์ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิทยกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001687
เลข ISBN 9789745539921
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 143
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการออกแบบส่วนผสมของแอสฟัลค์คอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุแอสฟัลต์ผสมร้อน (Hot Mix Asphalt) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า HMA ก็คือการหาสัดส่วนทีเหมาะสมระหว่างแอสฟัลต์ซีเมนต์กับมวลรวมเพือให้ได้แอสฟัลต์คอนกรีตจากการผสมร้อนที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทำผิวทางของถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการออกแบบส่วนผสมนี้จะรวมทั้งกระบวนการทดสอบส่วนผสมในห้องปฏิบัติการที่พัฒนาวิธีการขึ้นมาเพื่อให้สามารถหาส่วนผสมทีเหมาะสมใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานในสนามมากที่สุด...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206