ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> English Grammar ทำอย่างไรจึงจะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ศิริพร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001157
เลข ISBN 9789746881241
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 200
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ การเทียบสระ พยัญชนะ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และการสะกดคำ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และการทำความเข้าใจในหลักภาษา "ไวยากรณ์" อันประกอบด้วย การใช้การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน การสร้างประโยค ข้อบังคับ และข้อยกเว้นต่างๆ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.9.151