ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> พระศรีอารย์ผู้แต่ง ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก พระศรีอารย์
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001147
เลข ISBN 9789747270266
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 95
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด ความจริงนั้น ผู้ที่จะได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอารย์ จะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพื้นนิสัยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้แล้วชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานว่าจะไปเกิดในศาสนาพระศรีอารย์แล้วก็จะไปได้ ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198