ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ชีวิตในวังบางขุนพรหมผู้แต่ง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001150
เลข ISBN 9789747324242
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 112
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เนื่องจากพวกข้าพเจ้ามิได้เคยเข้าศึกษาในโรงเรียนใดด้วยเสด็จย่า (สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ)ทรงพอพระทัยที่จะเลือกครูมาสอนที่วัง ตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาไทยจนถึงภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ฉะนั้นการศึกษาของข้าพเจ้า จึงกล่าวได้ว่า เรียนรู้มาในวังบางขุนพรหม ซึ่งนับว่า แปลกกว่าการเล่าเรียนกุลบุตรอื่นโดยมาก......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198