ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> บันทึกประวัติศาสตร์ รายงาน ศปร.ผู้แต่ง น้ำฝน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง ศปร.--ประวัติศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001605
เลข ISBN 9789747324716
ปีที่นำเข้า 2006-06-26
จำนวนหน้า 262
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด การเขียนรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ(ศปร.) ทำการศึกษาวิกฤติทางเศรษฐกิจในครั้งนี้และบันทึกความเป็นมาให้ปรากฏ ทั้งในด้านการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และมีการวินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.201.191