ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ราชสกุลแพทย์ในพระองค์ผู้แต่ง เล็ก พงษ์สมัครไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001137
เลข ISBN 9789747595390
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 111
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ...แพทย์หลวง หรือ หมอหลวง... เป็นแพทย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในราชสำนัก การที่บุคคลใดจะได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหมอหลวงแพทย์ประจำพระองค์ย่อมต้องประจักษ์ชัดในความสามารถทางการแพทย์ ความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ และเหนือสิ่งอื่นใด คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจากประวัติศาสตร์นับแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน ราชตระกูล...สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้สืบทอดภารกิจการเป็นแพทย์ในพระองค์มาถึง 5 ชั่วรุ่น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198