ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การวิเคราะห์โครงสร้างผู้แต่ง ดร.บัญชา สุปรินายก
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001036
เลข ISBN 9789747949841
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 396
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  การออกแบบโครงสร้างใดๆ ย่อมเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างเสมอ โดยเริ่มต้นด้วยหลักการขั้นพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างการพิจารณาความมั่นคงและดีเทอร์มิเนซีของโครง สร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท หนังสือเล่มนี้จะเป็นรากฐาน สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้าง ชั้นสูงเพื่อนำผลไปใช้ในการคำนวณออกแบบโครงสร้างต่อไปได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196