ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลผู้แต่ง มานพ ตันตระบัณฑิตย์ สำลี แสงห้าว และสุทิน จิตร์เจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001037
เลข ISBN 9789747970173
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 336
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ คุณสมบัติและการนำไปใช้งาน รวมทั้งขั้นตอนการถอดประกอบที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกมาตรฐานของพิกัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ทราบและเปรียบเทียบได้ เหมาะสำหรับช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน และสาขาอื่นฯที่เกี่ยวข้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.68.118