ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์ผู้แต่ง อ.ธงชัย สิทธิกรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001403
เลข ISBN 9789748323633
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 437
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.201.94.236