ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกรรมผู้แต่ง รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001180
เลข ISBN 9789748324142
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 447
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด แนะกลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค โดยอธิบายวิธีเดาความหมายศัพท์ วิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ วิธีเลือกความหมายที่เหมาะสมกับข้อความที่อ่าน วิธีนำไวยากรณ์มาใช้ตีความในการอ่าน ตลอดจนการจดบันทึกย่อ หรือเขียนรายงานการปฏิบัติงาน โดยมีแบบทดสอบประกอบสเหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และผู้ต้อง การศึกษาด้วยตนเองทุกระดับ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206