ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การบริหารงานก่อสร้าง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง พนม ภัยหน่าย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001319
เลข ISBN 9789748324364
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 494
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของงานนั้นๆ และเพื่อลดปัญหาการบริหารงาน บริหารบุคคลจึงควรจะมีการวางแผนมีการจัดงานตรวจสอบและประเมินผล หากท่านมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่างแก่ท่านเป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.68.118