ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001174
เลข ISBN 9789748325088
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 340
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2545 โดยยึดจุดประสงค์ให้นำไปใช้งานได้จริง ถูกต้อง ตามกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี เพื่อเป็นคู่มือการสอบวิศวกร รวมถึงเป็นคู่มือสำหรับผู้ออกแบบ ผู้ตรวจสอบ และผู้รับเหมาติดตั้งทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206