ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> SMEs :เสาหลักของอุตสาหกรรมกู้ชาติผู้แต่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง เศรษฐศาสตร์ การบริหารต้นทุน
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001305
เลข ISBN 9789748325873
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 233
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ ย่อมหรือ SMEs(Small and Medium-sized Enterprises)และผู้ประ กอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม หรือ SMIs (Small and Medium-sized Industries) โดยได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจพร้อมทั้งเทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ SMEs และ SMIs ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39