ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารการผลิตผู้แต่ง ผศ.ยรรยง ศรีสม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ -- การผลิต
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001327
เลข ISBN 9789748325958
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 400
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเบสิกสำหรับบริหารการผลิตไว้ทั้งหมด 11 โปรแกรมซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM-PC ทุกรุ่น ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหาในการผลิตนั้นจะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาซ้ำซ้อนที่เกิดจากการผลิตเพื่อทำให้เกิดต้นทุนการผลิตรวมต่ำที่สุดและยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นศึกษาเทคนิคการบริหารการผลิตได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสามารถ และข้อจำกัดของเทคนิคแต่ละวิธีอีกด้วย..............................
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178