ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)ผู้แต่ง รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001194
เลข ISBN 9789748328447
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 400
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคสและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หากอาหารนั้นไม่ได้รับการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยมีเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้ที่ทำงานในวงการอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.132.225