ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผู้แต่ง นพดล เวชวิฐาน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001169
เลข ISBN 9789748328621
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 146
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ระบบเบรก ABS โดยผู้เขียนได้เลือกใช้ตัวอย่างระบบเบรก ABS ของรถยนต์โตโยต้าเป็นหลัก เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเนื้อหาภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเบรก หลักการของระบบเบรก ABS ส่วนประกอบและตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเบรก ABS ฯลฯ ส่วนที่สองเป็นใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบการทำงานขั้นต้น การตรวจหาข้อขัดข้องของระบบ และการตรวจเช็กความผิดปกติของอุปกรณ์ในระบบควบคุมเบรก ABS...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206