ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ISO 9000 : 2000ผู้แต่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001309
เลข ISBN 9789748328690
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 187
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ 1) ข้อแตกต่างระหว่าง ISO 9000 : 1994 และ ISO 9000 : 2000 2) สรุปเรียบเรียง “ข้อกำหนดของ ISO 9001 : 2000” (ฉบับประกาศใช้วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.2000) และ 3) รายการตรวจสอบเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน เหมาะสำหรับ 1) องค์กรและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ “คุณภาพ” 2) องค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนใบรับรองจากมาตรฐาน ISO 9000 : 1994 เป็นมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 และ 3) องค์กรที่ต้องการขอ “ใบรับรอง” ตามมาตรฐาน ISO 9000 ฉบับใหม่
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.145.108