ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001 : 2000ผู้แต่ง รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001306
เลข ISBN 9789748328805
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 187
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อ อธิบายตีความและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของ ISO 9001 : 2000 นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่ เช่น การจดบันทึกที่เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ข้อแนะนำสำหรับมาตรา 4.2 “ข้อกำหนดในการจัดทำเอกสาร” ข้อแนะนำสำหรับมาตรา 1.2 “การประยุกต์ใช้” พร้อมตัวอย่าง และ ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดที่มีความสอดคล้องกันระหว่าง ISO 9001 : 2000 กับ ISO 9001 : 1994เหมาะสำหรับ ทุกองค์กรที่ต้องการยกระดับ ISO 9001 9002 9003 : 1994 สู่ ISO 9001 : 2000
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178